Kober kinderopvang

Kinderopvang is voor ons meer dan een plek waar ouders hun kind naartoe brengen zodat ze met een gerust hart naar hun werk kunnen gaan of studeren. Natuurlijk, het begint bij zorgen voor, vertrouwen geven, kinderen een veilige basis bieden. Maar we zien kinderopvang óók als een maatschappelijke voorziening waar spelen en leren samenkomen. Als partner in opvoeding leggen we de basis voor een leven lang ontwikkelen. We willen voortrekker zijn in het oprichten van wijkgerichte communities waarin opvang, opvoeding, onderwijs en vrijetijdsbesteding een samenhangend geheel vormen. Waar de grenzen tussen het leven tijdens en na school, tussen kinderopvang en basisonderwijs en tussen leren en vrije tijd vervagen. Op die manier leveren we een essentiële bijdrage aan een leefbare maatschappij.

Kober

Kinderdagverblijf en peutergroep Nijntje (0-4 jaar)

Nijntje is een knus kinderdagverblijf met een babygroep (0-2 jaar) en een peutergroep (2-4 jaar). Met een vast team van medewerkers besteden we veel aandacht aan elk individueel kind. Doordat we zo klein zijn kennen de medewerkers alle kinderen en ouders. Op de babygroep bepalen de ritmes van de kinderen en de gewoontes van thuis de dag. Op de peutergroep gaat het vooral om samen spelen en leren van en met elkaar. Dit doen we in kleine groepjes in de verschillende speel- en leerhoeken of met z’n allen. We werken themagericht, dit laten we gedurende de dag spelenderwijs steeds weer terugkomen. Plezier maken is belangrijk. Een kind dat zich veilig en geborgen voelt en het ook nog super fijn heeft tussen de ander kindjes, leert spelenderwijs heel veel. Elke maand koken we samen met de peuters een gezonde maaltijd. De ouders zorgen voor de boodschappen en samen snijden en wassen we de verschillende ingrediënten in de grote keuken en maken er iets lekkers van. Spelenderwijs leren de kinderen ruiken en proeven en ontdekken ze verschillende smaken. De peutergroep werkt samen met voorschool Nijntje Pluis en KBS de Parel. Dit bevorderd een soepelere overstap naar de basisschool.

Kinderdagverblijf en peutergroep Nijntje (0-4 jaar)

Nijntje is een knus kinderdagverblijf met een babygroep (0-2 jaar) en een peutergroep (2-4 jaar). Met een vast team van medewerkers besteden we veel aandacht aan elk individueel kind. Doordat we zo klein zijn kennen de medewerkers alle kinderen en ouders.

Op de babygroep bepalen de ritmes van de kinderen en de gewoontes van thuis de dag. Op de peutergroep gaat het vooral om samen spelen en leren van en met elkaar. Dit doen we in kleine groepjes in de verschillende speel- en leerhoeken of met z’n allen. We werken themagericht, dit laten we gedurende de dag spelenderwijs steeds weer terugkomen. Plezier maken is belangrijk. Een kind dat zich veilig en geborgen voelt en het ook nog super fijn heeft tussen de ander kindjes, leert spelenderwijs heel veel.

Elke maand koken we samen met de peuters een gezonde maaltijd. De ouders zorgen voor de boodschappen en samen snijden en wassen we de verschillende ingrediënten in de grote keuken en maken er iets lekkers van. Spelenderwijs leren de kinderen ruiken en proeven en ontdekken ze verschillende smaken. De peutergroep werkt samen met voorschool Nijntje Pluis en KBS de Parel. Dit bevorderd een soepelere overstap naar de basisschool.

Voorschool Nijntje Pluis met peuteropvang van 2,5 tot 4 jaar

Voorschool en peuteropvang Nijntje Pluis is gevestigd in een lokaal van KBS de Parel. We bieden kinderen extra ondersteuning bij hun taalontwikkeling. Kinderen van 2,5 – 4 jaar komen hiervoor in aanmerking met een verwijzing van het consultatiebureau.

Alle medewerkers zijn speciaal opgeleid om de kinderen themagericht en spelenderwijs verder te helpen in hun ontwikkeling. Zo werken we in kleine groepjes aan de taalontwikkeling, rekenontwikkeling, motorische ontwikkeling en de sociaal emotionele ontwikkeling.

Voorschool Nijntje Pluis werkt, net als de peutergroep, nauw samen met de onderbouw van basisschool de Parel. Er zijn gezamenlijke activiteiten, vieringen of samen buitenspelen, maar ook de teams trekken gezamenlijk op in opleiding, overdracht en overleg. Dit draagt bij aan de gewenning en herkenning bij kinderen en ouders, zodat kinderen op hun vierde jaar soepel kunnen overstappen naar de basisschool.

Daarnaast vinden wij plezier maken belangrijk. Als jouw kind het fijn heeft bij ons, leert het spelenderwijs heel veel.

Buitenschoolse opvang Huis van de Heuvel (4-13 jaar)

Na een schooldag vangen we de kinderen op, in een echt prachtige bso ruimte, aangrenzend de Parel in de oude pastorie. We kletsen, eten en drinken wat en dan zijn de kinderen vrij om te doen wat ze willen. De kinderen geven de ene keer aan wat zij die middag willen doen, zoals koken, bakken, buitenspelen, sporten, knutselen, spelletjes of lekker even een boek lezen op de bank. En de andere keer volgen zij een programma dat wordt aangeboden. Dit kunnen uitdagende clinics zijn of, indien mogelijk, aansluiten bij het programma dat aangeboden wordt in de wijk, zoals “ontdek je talent”. Dus keuze genoeg bij de bso Huis van de Heuvel.

Kom je een keer kijken?
We kunnen het je wel vertellen, maar je kunt beter zelf komen kijken. Tijdens een rondleiding laten we je het graag zien en ervaren. Wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met ons serviceteam (serviceteam@kober.nl of 076-5045600) of kijk op www.kober.nl voor het inplannen van een kijkafspraak.