Meer- en hoogbegaafdheid

Meer- en hoogbegaafdheid

Onze school hoort bij INOS, stichting katholiek onderwijs Breda. Vanuit ons motto en kernopdracht: ‘ik ben, omdat wij zijn’ biedt INOS een inclusief onderwijsaanbod aan. INOS kiest daarmee ook bewust voor thuisnabij MHB-onderwijs. De meer- en hoogbegaafde leerling leert leren tussen zijn/haar vrienden, klasgenoten, bij de bekende eigen leerkracht. Die herkent en erkent meer- en hoogbegaafdheid en biedt onderwijs aan dat bij de leerling past.

Het label MHB

INOS heeft een aantal criteria voor goed onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen omschreven die periodiek bij kwaliteitsaudits worden getoetst. Als een school aan de basiscriteria voldoet, dan is de basisondersteuning voor MHB-leerling op orde en krijgt de school het predicaat MHB-keurmerk.
Als de school aan alle criteria voldoet, dan krijgt de school het predicaat MHB-specialist. Klik hier voor meer informatie en de lijst met criteria.

Onze school heeft het predicaat MHB-keurmerk.