Missie & visie

Kbs de Parel, waar je mag schitteren …….

Een school waar kinderen met plezier naartoe gaan om samen met anderen, in een stimulerende leeromgeving, de wereld om hen heen te ontdekken en ervaren.
Wanneer je Kbs de Parel verlaat, heb je voldoende kennis en vaardigheden opgedaan om vanuit je eigen “ik” onze wereld mee vorm te geven.

Visie

Op kbs de Parel kan ieder kind zich binnen zijn/haar mogelijkheden en talenten, optimaal ontwikkelen. We bieden we een breed aanbod aan leerstof en vaardigheden en leveren daarmee een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen tot nieuwsgierige, verantwoordelijke wereldburgers.

We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan.

Leren begint vanuit een positief en veilig schoolklimaat. Wij geloven dat door ontdekkend en ontwerpend leren, onze leerlingen de vaardigheden leren die belangrijk zijn in de maatschappij van nu en de toekomst.  Op Kbs de Parel voelen kinderen, ouders en school zich samen verantwoordelijk voor het leerproces van het kind.

We zijn gericht op groeien, voel je gezien, je mag zijn wie je bent

Om het onderwijs passend te maken voor iedere leerling bieden onze leerkrachten onderwijs en ondersteuning op maat. We sluiten aan bij wat het kind nodig heeft. Geven extra zorg en begeleiding als dat wenselijk is, versterken wat goed gaat en geven extra uitdaging voor kinderen die verder willen.  Hierbij zijn de vorderingen op de leerlijnen leidend waarbij het jaarstofklassensysteem dit niet hoeft te zijn.
We streven ernaar dat alle kinderen de basisvaardigheden op een goed niveau beheersen. Daarnaast vinden wij persoonlijke en sociale ontwikkeling heel belangrijk. Kinderen leren vaardigheden als samenwerken, weten waar je goed en niet goed in bent en waar je interesses liggen. Onafhankelijk, creatief leren denken, mediawijs zijn, zelf oplossingen kunnen zoeken, geloven in je eigen mogelijkheden.

Op Kbs de Parel zijn we allemaal verschillend en beseffen we dat ieder kind het beste uit zichzelf moet kunnen halen.

We hebben oog voor elkaar, we doen het samen!

Onze wereld vraagt om mensen die zich vanuit hun eigen “ik” kunnen verbinden aan anderen.
Het gaat om wat je zelf kunt, maar ook om wat je samen nog meer kunt bereiken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en positief zijn over zichzelf en elkaar.

  • We horen er allemaal bij, ieder doet ertoe en we doen het samen.
  • We zorgen goed voor onszelf, voor de ander en voor de wereld om ons heen.
  • In de onderbouw ontdekken we de wereld al spelend vanuit betekenisvolle thema’s.
  • In de midden en bovenbouw ontdekken we de wereld door ontdekkend en ontwerpend leren.
  • We halen de wereld de school in en begeleiden de kinderen om de wereld te ontdekken en begrijpen

Wij geloven dat opvoeden iets is dat we samen doen. Samen met de partners in het Huis van de Heuvel. De samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, ouders, zorg, sport & cultuur vinden wij belangrijk. We versterken elkaar en vinden elkaar in de ambitie dat we het beste willen voor kinderen.
Samen met de partners in het Huis van de Heuvel vormt Kbs de Parel een Integraal Kind Centrum met een doorlopende ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 12/13 jaar.