Missie & visie

Onze visie: kwalitatief goed onderwijs , met een zo’n breed mogelijke individuele  zorg voor alle leerlingen. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en zichzelf. Daarnaast staan zaken zoals thematisch en samenwerkend leren bij ons hoog in het vaandel, net als een positief pedagogisch klimaat, met een goed functionerend zorgsysteem. Bij de kernvakken hanteren we doorlopende leerlijnen en duidelijke werkwijzen. We vinden het belangrijk om samen met ouders te zorgen voor een goede en positieve (onderwijskundige en sociale) ontwikkeling van de leerling.