Team

Aan onze school zijn 20 leerkrachten, een directrice, een conciërge een onderwijsassistent, een leraar ondersteuner en een administratief medewerkster verbonden. De eindverantwoording berust bij de directeur. Een aantal leerkrachten heeft als taak het begeleiden van leerlingen die extra aandacht en hulp nodig hebben.

Directie

Paulien Machgeels

Directeur

maandag  t/m donderdag

Interne begeleider

Margot van Ham

Intern Begeleider groep 1 t/m 4

dinsdag & donderdag

Linda Baremans

Intern Begeleider groep 5 t/m groep 8

dinsdag & donderdag

Leerkrachten

Corine van der Heijdt

Leerkracht groep 1/2 A

maandag t/m woensdag

Henriëtte Berden

Leerkracht groep 1/2 A

donderdag  & vrijdag

Marieke Jansen

Leerkracht groep 1/2 B

woensdag t/m vrijdag

Lieve Snijders

Leerkracht groep 1/2 B

woensdag t/m vrijdag

Femke van Nassau

Leerkracht groep 3

maandag t/m vrijdag

Nadia Topal

Leerkracht groep 4

maandag & dinsdag

Jessica Brouwers

Leerkracht groep 4

woensdag t/m vrijdag

Kim Suurhoff

Leerkracht groep 5

maandag t/m vrijdag

Anouk de Jong

Leerkracht groep 6

maandag t/m vrijdag

Ilona van Hassel

Leerkracht groep 7

maandag t/m vrijdag

Lotti Pabst

Leerkracht groep 8

maandag t/m vrijdag

Marloes Mikx van Leijsen

Vervangster leerkracht/ ondersteuning kinderen

dinsdag, donderdag & vrijdag

Sven de Peijper

LIO stagiaire groep 5

Astrid Heitling

Vakleerkracht gym

maandagmiddag, dinsdag en donderdag

Fiola van Nunen

Taalonderwijs aan kinderen

maandag & dinsdag

Hayet Amouri

Onderwijsassistent

maandag t/m donderdagochtend

Joke Koenraad

Leraarondersteuner

maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag

leerkrachten

Ingeborg van den Meerendonk

Administratief medewerker

maandag t/m vrijdag (12:00)

Peter van der Heijden

Conciërge

maandag t/m vrijdag

Overige taken:

Stage coach Juffrouw Nadia Topal
Taal coördinator Juffrouw Kim Suurhoff
Reken coördinator Juffrouw Ilona van Hassel
Cultuur coördinator Juffrouw Lotti Pabst
ICT-coördinator Juffrouw Joke Koenraad
Taalonderwijs volwassenen Juffrouw Marijke Uitdehaag
Vertrouwenspersoon Juffrouw Femke van Nassau
Coördinator Sociale veiligheid Juffrouw Margot van Ham