Team

Aan onze school zijn 20 leerkrachten, een directrice, een conciërge een onderwijsassistent, een leraar ondersteuner en een administratief medewerkster verbonden. De eindverantwoording berust bij de directeur. Een aantal leerkrachten heeft als taak het begeleiden van leerlingen die extra aandacht en hulp nodig hebben.

Directeur Juffrouw Paulien Machgeels
Kleutergroep A Juffrouw Anouk de Jong
Kleutergroep B

Kleutergroep C

Juffrouw Vivian Maas -Innemee

Juffrouw Sara van der Pol

3 Juffrouw Femke van Nassau – Juffrouw Sophie van Zundert (Lio stage)
4 Juffrouw Nadia Topal – Juffrouw Jessica Brouwers
5 Juffrouw Kim Suurhoff
6 Juffrouw Liana Selbach
7 Juffrouw Ilona van Hassel – Juffrouw Femke van Nassau
8 Juffrouw Lotti Pabst
Overige taken
Leerlingenzorg (IB-er) Juffrouw Linda Baremans
Leerkracht TOS Juffrouw Irma Herijgers
Bewegingsonderwijs Juffrouw Astrid Heitling
Onderwijsassistente Juffrouw Hayet Amouri-Juffrouw Sanae el Boukrabi-Juffrouw Elinny de Wever
Leraar ondersteuner Juffrouw Joke Koenraad
Administratie Ingeborg van den Meerendonk
Conciërge Meneer Peter van der Heijden
Stage coach Juffrouw Nadia Topal
Taal coördinator Juffrouw Kim Suurhoff
Reken coördinator Juffrouw Ilona van Hassel
Cultuur coördinator Juffrouw Lotti Pabst
ICT-coördinator Juffrouw Joke Koenraad
Taalonderwijs volwassenen Juffrouw Marijke Uit De Haag
Vertrouwenspersoon Juffrouw Femke van Nassau
Coördinator Sociale veiligheid Juffrouw Femke van Nassau