Team

Aan onze school zijn 20 leerkrachten, een directrice, een conciërge een onderwijsassistent, een leraar ondersteuner en een administratief medewerkster verbonden. De eindverantwoording berust bij de directeur. Een aantal leerkrachten heeft als taak het begeleiden van leerlingen die extra aandacht en hulp nodig hebben.

 

Directeur

 

Juffrouw Paulien Machgeels

Kleutergroep A Juffrouw Corine van der heijdt – Juffrouw Henriëtte Berden
Kleutergroep B Juffrouw Marieke Bisschop Jansen – Juffrouw Esmee Dinkla
3 Juffrouw Femke van Nassau
4 Juffrouw Nadia Topal – Juffrouw Jessica Brouwers
5 Juffrouw Kim Suurhoff
6 Juffrouw Anouk de Jong
7 Juffrouw Ilona van Hassel- Juffrouw Linda Baremans
8 Juffrouw Lotti Pabst
Overige taken
Leerlingenzorg (IB-er) Juffrouw Margot van Ham groep 1 t/m 4 Juffrouw Linda Baremans groep 5 t/m 8
Bewegingsonderwijs Juffrouw Astrid Heitling
Onderwijsassistente Juffrouw Hayet Amouri
Leraar ondersteuner Juffrouw Joke Koenraad
Administratie Juffrouw Ingeborg van den Meerendonk
Conciërge Meneer Peter van der Heijden
Stage coach Juffrouw Nadia Topal
Taal coördinator Juffrouw Kim Suurhoff
Reken coördinator Juffrouw Ilona van Hassel
Cultuur coördinator Juffrouw Lotti Pabst
ICT-coördinator Juffrouw Joke Koenraad
Taalonderwijs kinderen Juffrouw Fiola van Nunen
Taalonderwijs volwassenen Juffrouw Marijke Uitdehaag
Vertrouwenspersoon Juffrouw Femke van Nassau
Coördinator Sociale veiligheid Juffrouw Margot van Ham