Vernieuwing

Vernieuwing; de school in ontwikkeling

De ontwikkelingen in onderwijsland staan niet stil. Iedereen streeft ernaar het onderwijs steeds beter te maken. KBS de Parel is een school die zich de laatste jaren ook enorm ontwikkeld heeft en zich in de toekomst zal blijven ontwikkelen. Dit heeft gezorgd voor een groot aantal vernieuwingen. Veel meer dan vroeger staat het kind centraal. Geen kind is hetzelfde. Dus werken wij zo adaptief mogelijk.

Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot een hoge mate van zelfstandigheid en samenwerkend vermogen bij de kinderen. Hierdoor heeft de leerkracht de handen meer vrij om kinderen, die dat nodig hebben, individueel of in kleine groepjes te begeleiden.

Wij werken met de nieuwste methodes, omdat we hechten aan moderne en aantrekkelijke materialen. Op deze manier proberen wij ons onderwijs zo uitdagend en eigentijds mogelijk te houden voor alle kinderen.

In alle groepen wordt gewerkt met Chromebooks en/of iPads. Iedere leerling heeft een eigen inlogcode om zo op het Inosweb te komen. Dit is een digitale leeromgeving waar de leerlingen en de leerkrachten ook thuis op in kunnen loggen.

Leerkrachten leren ook

We vinden het op KBS de Parel van heel groot belang dat niet alleen de kinderen, maar ook de leerkrachten zich blijven ontwikkelen. Het hele team is constant bezig zich bij te scholen op alle aspecten die het moderne onderwijs verlangt.

Stage

De kinderen ontwikkelen zich op onze school;
De leerkrachten ontwikkelen zich op onze school.

Tot slot vinden wij het ook belangrijk dat toekomstige leerkrachten en klassen- en onderwijsassistenten zich kunnen ontwikkelen. Daarom wordt er op onze school stage gelopen door studenten van de Pabo. Zij leren voor lera(a)r(es). In de onderbouw zijn vaak stagiaires van het Vitalis College, die worden opgeleid tot klassen- en/of onderwijsassistent(e).