Zo gaan wij met elkaar om

Visie kbs de Parel op sociale veiligheid

Onze school is een school waar alle kinderen zichzelf kunnen zijn en zich veilig en prettig voelen. Alleen dan kunnen ze leren. We doen veel om sociale veiligheid te bevorderen en om ongewenst gedrag, zoals pesten, te voorkomen. Wij willen kinderen op onze school zich niet alleen optimaal laten ontwikkelen in de kernvakken, zoals taal en rekenen, maar wij willen ook een bijdrage leveren aan de sociale en maatschappelijke vorming van leerlingen. Wij gebruiken hierbij de schoolbrede aanpak PBS.

PBS richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag.
De afkorting PBS staat voor Positive Behavior Support. Het is een programma waaraan alle medewerkers van de school en medewerkers van Kober binnen de school meedoen.

PBS heeft als uitgangspunt:

Goed Gedrag kun je leren!

Bij PBS zijn de volgende 3 kernwaarden belangrijk:

  1. VEILIGHEID
  2. RESPECT
  3. VERANTWOORDELIJKHEID

Aan de hand van de kernwaarden van PBS Veiligheid, Respect en Verantwoordelijkheid zijn 4 gezamenlijke schoolafspraken opgesteld, dit zijn de basisregels. Deze basisregels zijn terug te vinden op de posters die in elke groep en op een aantal algemene plaatsen in de school hangen. Deze gedragsverwachtingen worden in lessen aangeleerd zodat alle leerlingen de gedragsverwachtingen goed begrijpen en kunnen laten zien.

Daarnaast is het benaderen van leerlingen, ouders en teamleden op de positieve manier van PBS een grondhouding van al het personeel.

PBS is gericht op het creëren van een veilig en positief schoolklimaat, waarin alle kinderen met plezier veel leren. Ieder kind (en iedere volwassene) vindt het fijn om complimenten te krijgen. Wij delen ze dan ook graag uit! In alle groepen wordt een beloningssysteem gebruikt, hiermee kunnen leerkrachten gewenst gedrag bij kinderen positief bekrachtigen. Zo stimuleren we kinderen tot het laten zien van positief gedrag.