Medezeggenschapsraad

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

 Aan elke school binnen INOS is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt rechtstreeks door en uit de ouders en het personeel gekozen, voor een periode van vier jaar.  Ouders en teamleden praten samen over nieuw beleid op school, veranderingen die mogelijk voor belang voor ouders kunnen zijn, begroting, groepsverdeling, lestijden, enzovoorts. De directeur is zeer regelmatig als toehoorder/adviseur bij dit overleg aanwezig.

De bijeenkomsten zijn in principe openbaar. Mocht u een bijeenkomst bij willen wonen, neem dan vooraf even contact op met de voorzitter.

Medezeggenschapraad van Kbs de Parel bestaat uit:

Leden namens het team:

Linda Baremans, voorzitter
Joke Koenraad, secretaris

Leden namens de ouders:

Corine van der Kamp
Soumia Haouati
Corina Schaap