Portfolio & Leergesprekken

Om u als ouders/verzorgers over de vorderingen van de leerlingen te informeren, krijgen de kinderen drie keer per jaar een portfolio/rapport mee naar huis.
Dit schooljaar is dat voor groep 1 t/m 8 op de volgende dagen:

  • Eerste rapport
    woensdag 9 maart 2022
  • Tweede rapport
    woensdag 20 juli 2022

Oudergesprekken

Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van uw kind, daarom vinden we het belangrijk met elkaar in gesprek te gaan over de vorderingen die uw kind doormaakt. Na de eerste zes weken hebben wij daarom graag met u een eerste oudergesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u de gelegenheid iets te vertellen over uw kind en overtelt de leerkracht over de bevindingen over de eerste zes schoolweken. Om het eigenaarschap van de leerlingen te vergroten zijn in de groepen 5, 6, 7 en 8 de kinderen bij dit gesprek zelf aanwezig.

In de week na het eerste en tweede rapport worden de ouders uitgenodigd voor een oudergesprek, voor het eerste rapport is dit optioneel. Bij het 3e rapport zullen ouders voorafgaand aan het ontvangen van het rapport uitgenodigd worden voor een gesprek.

De aanmelding voor het voortgezet onderwijs moet half maart afgerond zijn. Daarna melden de ouders hun leerling aan bij een school voor voortgezet onderwijs.
De contacten met de ouders vinden wij op onze school van het allergrootste belang. Samen slaan we immers de handen ineen voor het belang van uw kind. Daarom zijn er buiten de hierboven genoemde oudergesprekken verder nog:

  • informatiemiddag (door leerlingen en leerkrachten)
  • nieuwsbrieven (via de app van KBS de Parel)
  • de schoolkrant
  • de website

Iedere ochtend en middag beginnen we met een inloop. Ook daar zijn de ouders van harte welkom. Mocht u voor een gesprekje wat meer tijd nodig hebben, kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken met de leerkracht.