Veiligheid

De veiligheid van onze kinderen staat op onze school hoog in het vaandel. Zowel lichamelijke als geestelijke veiligheid.

Hoewel we zeer gastvrij zijn, zijn onder schooltijd alle buitendeuren dicht. Iedereen is altijd van harte welkom, maar je moet wel even aanbellen. De deurbel kun je vinden bij de deur in de hal onderaan de grote trap of bij de deur bovenaan de grote trap. Op deze manier zorgen we voor een maximale veiligheid voor onze kinderen.

Een veilige school is een school waar iedereen zich veilig voelt en waar geen ruimte is voor intimidatie, pesten, agressie, discriminatie en geweld. Van iedereen (leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, ouders en directie) wordt verwacht dat zij zich houden aan de vastgestelde omgangsregels. Hiervoor hebben wij een protocol Sociale Veiligheid opgesteld. Dit protocol is in te zien bij juffrouw Ingeborg.

Gymzaal

In de onderbouw worden kinderen (indien nodig) geholpen, waar nodig ook bij toiletbezoek. In de bovenbouw gebeurt dit niet. In de bovenbouw kleden jongens en meisjes zich in aparte ruimtes om.
Een mannelijke leerkracht houdt toezicht bij de jongens, een vrouwelijke bij de meisjes. Als er reden is (lawaai, gegil, onrust, te stil) dan kijkt de leerkracht ook in het andere kleedlokaal. Er wordt van tevoren duidelijk geklopt en de leerkracht komt pas na enkele seconden binnen.

Cultuur

We respecteren elke cultuur en discrimineren niet. Voor alle kinderen gelden dezelfde regels. KBS de Parel is een school waar iedere cultuur welkom is en waar we van elkaars cultuur willen leren. Vandaar dat we eens per jaar een Intercultureel feest hebben.

Bespreken van onacceptabel gedrag

Kinderen die gedrag vertonen dat als onacceptabel wordt ervaren worden hierop aangesproken. Afhankelijk van de situatie gebeurt dat individueel of in klassenverband. Zo nodig worden ook de ouders aangesproken op het gedrag van hun kind. Onacceptabel gedrag van leerkrachten wordt individueel besproken door de directie of door de vertrouwenspersoon van de school. Onacceptabel gedrag van ouders wordt door de directie met de betrokkene besproken.

Vertrouwenspersoon

Momenteel zijn juffrouw Anouk Oerlemans en juffrouw Femke van Nassau de vertrouwenspersonen op onze school. Zij zijn de aanspreekpunten die je altijd serieus nemen. Zij zijn er voor leerlingen, ouders en personeel. De vertrouwenspersoon helpt zoeken naar oplossingen, kent de procedures en gaat vertrouwelijk met de klacht om.

Internet

Er zijn afspraken gemaakt over het gebruik van internet. In de groepen 7 en 8 wordt er ieder jaar meegedaan aan MediaMasters. Dit is een online game tijdens de Week van de Mediawijsheid over veilig internetten. Tijdens deze week wordt er in alle klassen extra aandacht besteedt aan het gebruik van internet en sociale media.

Daarnaast wordt er op school gebruik gemaakt van Chromebooks en iPads tijdens de lessen. Hierdoor leren kinderen op een veilige manier de voordelen van het internet en kunnen meteen de gevaren van het internet besproken worden tijdens de lessen.

Schoolkamp

In groep 8 gaan de leerlingen als afsluiting van de basisschooltijd op schoolkamp. De begeleiding van het kamp bestaat altijd uit zowel mannelijke als vrouwelijke leerkrachten. Jongens en meisjes slapen altijd gescheiden. Ook is voor beide groepen aparte wasgelegenheid.