Omgangsregels

Richtlijnen en afspraken zijn nodig en bedoeld om goed met elkaar op school samen te werken. Ze zijn bedoeld voor kinderen, ouders en medewerkers. Opvolging van de richtlijnen is geen doel op zich: het kind staat centraal, elke situatie kan weer anders zijn. De richtlijnen zijn slechts een leidraad voor de individuele leerkracht/medewerker in de ‘sturende taak’ t.o.v. de leerlingen. We gaan hierbij uit van onze slogans, namelijk:

  • Ieder kind krijgt de kansen die bij hem passen
  • We zeggen wat we doen, we doen wat we zeggen
  • We benaderen elkaar positief
  • We zorgen goed voor elkaar en onze omgeving
  • We staan open voor elkaar
  • Samen kunnen we meer

We zijn er van overtuigd dat we onze kinderen het beste helpen door vooral de nadruk te leggen op al het goede wat ze doen.  We doen dit vanuit een schoolbrede aanpak genaamd PBS. Ook hierin vinden we een actieve samenwerking met ouders erg belangrijk. Met positief gedrag bekrachtigen bereik je meer in het stimuleren van goed gedrag. Dit draagt bij aan een veilige, positieve leeromgeving. Echter zijn er ook duidelijke consequenties voor ongewenst gedrag.

De afspraken die we gemaakt hebben, zijn terug te vinden in onze schoolgids.